2010-05-30

om treenigheten...

...talade jag lite grann, och om kallelse, och om att vara den man är. Och naturligtvis om Jesus. Här är predikan.