2009-05-28

change is a-coming

On Monday the Diocese of Stockholm voted for a new bishop. The person who won is called Eva Brunne, and she will be the fifth female bishop in the Church of Sweden.

I know her a little. My experience of her is that she is wise, kind, pious, structured, humble and funny. She is also known to be loyal and a very good leader who takes care of her flock, both employees and other sheep *smiles*

All in all, she seems to be a perfect choice for bishop, right?

But are those qualities listed above what people discuss? Are they what makes blogs and comments splutter with indignant rage? Of course not. Some people don't care about Eva's suitability. The only thing that makes all of these bloggers go absolutely bananas is the fact that Eva happens to be married to a woman.

Funny. And tragic. Mostly tragic.

Please pray for Eva and the Diocese of Stockholm. They have made a good choice, and a brave choice, and your prayers will be needed.

13 kommentarer:

Jeez sa...

I'm not sure we even consider it a brave choice, for many she was the only choice. That gladdens my heart. And Eva's. And God, I'm sure.

But I think you are right, it will be tough, mostly for her and her family.

Jonas sa...

Ja visst ska vi be för henne och för stiftet. Men det är inte bra att ha en av kyrkans främsta företrädare som lever ut sin homosexualitet. För övrigt är hon inte gift utan har ingått registrerat partnerskap. Att personer av samma kön kan ingå äktenskap må ju vara möjligt enligt civil lagstiftning, men det är ju helt uppenbart att det inte har det minsta med kristen tro att göra.

Maria sa...

Jonas: där delar vi inte uppfattning, vilket du säkert förstår.
Jeez: and thus it was proven...

den där Andreas sa...

Du menar trångsynta människor som de här?

Jonas sa...

Ja det må vara så men den uppfattning som jag har är i alla fall för närvarande Svenska kyrkans tro. Och det har alltid varit, är och kommer alltid att vara Kristi kyrkas tro.

Andreas; att stava fel till lesbisk är inte bra och jag tänker inte heller försvara precis allt som står där. Men snarare är det "såna som du" som är trångsynta. Har du inte läst 1 Tim 3 om hur församlingsledaren ska vara? Det är väldigt viktigt hur en biskop är på det personliga planet, det går inte att frikoppla ifrån ämbetet.

Det som är så tråkigt är att kristna kallas trångsynta bara för att de för fram det som är den kristna tron och beskylls för olika saker utan att argumentera utifrån ett teologiskt perspektiv. Men det går ju inte att göra det...är väl därför.

Heder därför åt de klerker inom Sv K som ändå vågar vara ärliga med vad som är sin och kyrkans tro.

Maria sa...

Jonas:
Heder åt alla präster som vågar vara ärliga med sin och kyrkans tro, eller bara åt dem som har en tro som överensstämmer med vad du anser vara kyrkans tro? Jag upplever mycken ärlighet och god vilja från alla håll, och anser att alla som kan stå och argumentera för sin uppfattning och tro i denna fråga med ödmjukhet och medvetenhet om att de faktiskt inte vet exakt vad Gud anser, vara goda företrädare för Guds kyrka.
Vad som för närvarande är "Svenska kyrkans tro" i det här fallet är, som så mycket annat, en tolkningsfråga. Eftersom vi prästviger homosexuella, även de som lever i monogama parrelationer, kan vi inte rimligtvis, i min tolkning, förvägra homosexuella att vigas till biskopar (och Eva är med all sannolikhet inte den första homosexuella biskopen, bara den första som är ärlig med det). Att hon lever i ett troget monogamt förhållande motsvarar väl vad som krävs av präster i Svenska kyrkan.

Andreas: Den sidan är en skämtsida för att sänka kristdemokraternas möjligheter i EU-valet. Underhållande, men rätt fult.

Anonym sa...

1000 kr till den som svarar på mitt blogginlägg http://www.svararkristendomen.blogg.se

Maria sa...

anonym: nej, jag tänker inte svara där. Bibeln och Koranen är inte jämförbara på det sätt som du försöker, de är olika skrifter med olika ursprung och olika målgrupp. Din argumentation visar på stor okunskap om kristendomen och Bibeln, lika stor som säkert de allra flesta kristnas om islam och Koranen. Beklagligt, men jag tänker inte diskutera mot fast rotade fördomar.

Göran Koch-Swahne sa...

Anonyms svar är ju lika stolliga som vilken amerikansk inerrantists svammel om "vetenskapliga bevis" för creationismen som helst.

Inte värt 1.000 spänn.

Gud/Allah är större än så - och, inte minst, han/hon/den/det har Humor ;=)

Jonas sa...

Maria, det du pratar om är en praxis inte vad som är kyrkans tro. Att prästviga homosexuella per se är naturligtvis i sin ordning, men de ska också leva i celibat. Sedan när är kyrkans tro att det är lika ok att leva som sambo som att vara gift? Ska inte biskopar och präster vara föredömen? Läs 1 Tim 3 och reflektera utifrån det.

Naturligtvis finns det ingen uttrycklig regel som säger att hon är utesluten på grund av att hon lever i registrerat partnerskap, men enligt kyrkans tro lever hon förvisso i synd.

Jag hoppas att det fortfarande accepterat att uttrycka den allmänneliga kyrkans tro och som ännu formellt är den Svenska kyrkans tro. Det är viktigt att inte bara den extrema liberalteologin får plats i vår kyrka.

Maria sa...

Jonas:
I praxis uttrycks tron.
Präster som lever i samboskap (eller mer jämförbart, borgerligt ingångna äktenskap) prästvigs idag.
Javisst ska präster vara föredömen. Det tycker jag att man är om man har ingått partnerskap, dvs har använt sig av den då enda möjligheten att formalisera ett förhållande mellan två av samma kön. Där har vi säkert olika åsikter.
Precis som jag skrivit har jag resekt för alla som uttrycker sin tro på ett sätt som inte fördömer andras. Däribland även de som säger sig företräda den allmänkristna (ett mycket intressant begrepp som verkar ha tagit över det som för några år sedan alltid beskrevs som klassiskt kristet).
Och liberalteologi är inte något jag står för. Det är inte en teologi för dem med liberal uppfattning i frågan om homosexuellas rättigheter i kyrkan, utan en teologisk riktning. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalteologi
Jag må vara såväl (relativt) liberal och teolog, men jag är inte liberalteolog. Det är inte, såvitt jag har förstått det, Eva Brunne heller ;)

Kjell Präst sa...

Jag hoppas innerligt att valresultatet står sig, att överklagandena lämnas utan åtgärd och vi får Eva som biskop. Hon kommer att göra ett utmärkt jobb.

Jonas sa...

Maria, jag har inte uttalat mig om dig utan vad jag har har erfarit om Brunne och många andra av våra biskopar. Sen är det väl så att det finns både liberal teologi och liberalteologi och som det verkar så är detta ett kriterium nu för att bli vald till biskop i Svenska kyrkan. Tack och lov ändå för att det finns goda krafter som Ragnar Persenius och Esbjörn Hagberg i Karlstad. Jag uppskattade förvisso också Krooks och Jackeléns deltagande att skriva på biskopsuppropet..

Vart jag vill komma är att hållningen är sekteristisk och så långt ifrån den katolska allmänkyrkliga tron man kan komma när man utgår från en rättighetstanke och inte vad som är Guds plan för oss och hans vilja. Guds ord varar ju för evigt oavsett vad som är det politiskt korrekta.