2007-01-01

ny predikan

Julnattsmässans predikan ligger, som vanligt, på prästflickealster.

Inga kommentarer: