2007-06-16

make some noise!

Stöd Amnesty! Skriv på deras petitioner, för många regeringar runt omkring i världen spelar det stor roll om deras brott mot de mänskliga rättigheterna uppmärksammas eller inte. Ditt namn på en lista kan vara det som tippar vågskålen.

Inga kommentarer: