2007-11-04

humanistbrister - ett hyllningsinlägg

Patrik i Stockholm är en synnerligen begåvad man, som i ett mycket långt inlägg sagt allt det som bör sägas om ateist-humanisternas kamp mot väderkvarnarna. Så skönt att det finns någon som faktiskt är kunnig, inte det minsta upprörd, och som vet hur man utdelar eleganta och sakliga små nålstick. Ta dig tid, läs! Klok är vad han är, och mycket välformulerad.

Dessutom skriver han underfundiga och vackra dikter på en annan av sina bloggar.

1 kommentar:

TEOFILUS sa...

man byggde tempel för att tillbedja.... oftast en ande

en andenärvaro ville bli upphöjd...
en andenärvaro ville äras

oftast fanns avgudabilder i religiösa tempelmen det var förbjudet i


Jerusalems tempel


Fadern tillbads i templet

Fadern var där
jesaja 6:1--13

hes 1:26-28
4 mose 23:19
hosea 11:9

Fadern var i templet

man tillbad Fadern allena


det var därför templet var så överdådigt

det var därför tio plågor över Egypten kom

AVGUDADYRKAN


det var därför Fadern nedsteg på Sinai för att tillbes

och människor för eviga tider skulle veta att det finns En Helig Gud... Fadern allena

man tillbad inte Guds Son

man tillbad inte Guds Ande


man tillbad den verklige Guden

http://a-teofilus.blogspot.com/2008/02/25.html


än en gång repetion

SÄTT DIG IN I SINAI


LK 20:37 Men att de döda uppstå, det har ock Moses, på det ställe där det talas om törnbusken, givit till känna, när han kallar Herren 'Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud';(AIJ)LK 20:38 Och han är en Gud icke för döda, utan för levande, ty för honom leva alla."

DEUT 33:2 han sade: "HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; han kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem.
EX 24:9 Och Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel stego ditupp.EX 24:10 Och de fingo se Israels Gud; och under hans fötter var likasom ett inlagt golv av safirer, likt själva himmelen i klarhet.EZEK 1:26 Och ovanpå fästet, som vilade på deras huvuaen, syntes något som såg ut att vara av safirsten, och som liknade en tron; och ovanpå det som liknade en tron satt en som till utseendet liknade en människa,2 Mos. 24,10.
Jesaja 6,1
Hes. 10,1 f.
Dan. 7,9 f.
Upp. 4,2 f.


johannes evangelium
Jesu ord om sin Fader

4:24
5:44
6:27
12:28
17:3
20:17
markus 12:26-27
lukas 20:37ABRAHAMS ISAKS O JAKOBS GUD FADERN GUD DEN ALLSMÄKTIGE
DEN ENDE SANNE LEVANDE GUDEN


2mose 6:2-3
4mose 23:19
hosea 11:9
lukas 20:37

markus12:26-27
johannes 17:3
hesekiel 1:26-28
johannes 4:24
2mose kap 3+19+24 +32+33+34

jesu ord om sin fader

DET STÖRSTA SOM HÄNT VÅR JORD

Jesu Fader nere på vår jord
Jesu Fader HERREN nere på Sinai
johannes evangelium jesu ord om Fadern
4:24
5:44
6:27
12:28
17:3
20:17

JN 4:24 Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning."


JN 5:44 Huru skullen I kunna tro, I som tagen emot pris av varandra och icke söken det pris som kommer från honom som allena är Gud?JN 6:27 Verken icke för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel."JN 6:46 Icke som om någon skulle hava sett Fadern, utom den som är från Gud; han har sett Fadern.


JN 12:28 Fader, förhärliga ditt namn." Då kom en röst från himmelen: "Jag har redan förhärligat det, och jag skall ytterligare förhärliga det."JN 16:25 Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern.JN 17:1 Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sade: "Fader, stunden är kommen; förhärliga din Son, på det att din Son må förhärliga dig,
JN 17:2 eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom.
JN 17:3 Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.
JN 20:17 Jesus sade till henne: "Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud."


denna kunskap måste sitta i ryggmärgen så att du ser skilnaden mellan Fadern och Sonen när detta är uppfyllt dvs du ser detta genom bibeltexten och via apokryfer som kompletterar bilden av Fadern och Sonen


jag verkligen älskar att vända på varje sten i det hemlighetsfulla ordet

jag älskar att förkunna genom att citera Ordet

min största passion.... man förflyttas till andra världar

http://a-teofilus.blogspot.com/