2008-11-30

om en åsna...

...eller rättare sagt två sådana, handlar min predikan om i morgon. Den finns, alldeles som sig bör, att läsa på prästflickealster. Gott nytt kyrkoår!

Inga kommentarer: