2008-04-08

nu säger jag upp min icke-prenumeration

Sydsvenskan. En gång i tiden min föredragna tidning, jag tyckte att den hade allt jag begärde av en dagstidning, både lokal förankring och ett internationellt patos. Pfft. Inte så längre. Eller, rättare sagt, det har visat sig med allt större tydlighet de senaste åren att detta patos till en del ägnas religionen. Och då handlar det om religionens faror, och behovet av att slippa religion.

Japp. För någon slags positiv inverkan av religion vill inte Sydsvenskans skribenter uppenbarligen inte kännas vid. Idag var det dags igen. Mats Skogkär tycker, på grund av att Blair och Sarkozy har uttryckt sig vänligt angående religionens möjligheter att vara en god kraft, att det är dags för en ny upplysning, och stöder sig på den franska konstitutionen och Voltaire.

Käre Mats. Varken Blair eller Sarkozy andades ens ett ord om att de tyckte att religionen borde få större makt, än mindre total sådan. Ingen av dem förespråkar teokrati. Att då bunta ihop dem med teokrater som wahabiterna i Saudiarabien, och hävda att de går deras ärenden, är inte bara dumt, det är förolämpande.

Vore det inte bra om religionerna kunde vara en positiv kraft för fred och fattigdomsbekämpning i världen? Vore det inte önskvärt om företrädare för olika religioner kunde enas om att tillsammans kämpa för mänskliga rättigheter? Men vänta, ja, just, så var det ju det var - katoliken Blair talade om tro och globalisering (i kyrkan!) och den sekuläre (eventuelle katoliken) Sarkozy talar Gud i det muslimska Riyadh. Och då går Skogkär i taket och spår religionernas övertagande.

Nä du, herr Skogkär, den går inte. Kritiseras oss gärna, det är helt ok. Men gör det sakligt. Och en sak jag inte köper är den underliggande antydan om hur religion bara är skadlig och bör berövas allt inflytande över människors liv. Den typen av samhällen med totalitära ateistiska ideal har vi sett komma och gå. Det finns nog väldigt få som önskar den typen av stater tillbaka, oavsett om de drivs av principen ett folk - en religion, eller den om att religionen är folkets opium.

Lev, och låt leva.

2 kommentarer:

Prästkandidaten sa...

Bara en liten sak...

Westminster Cathedral är den romersk katolska domkyrkan i London.
Det är Westminster Abbey som är Church of England.
Aningens förvirrande...

Maria sa...

Attans. Det vet jag ju egentligen. Hm. Tack för påpekandet, jag ändrar genast!