2008-08-23

two sermons/två predikningar

The Friday sermon from the Young Women Preachers Conference can now be found on prästflickealster, my preaching blog.

Och morgondagens predikan, vilken praktiskt taget är en översättning av den jag höll på konferensen, finns också på prästflickealster.

Inga kommentarer: