2008-09-20

en skatt i en åker

Ny predikan på prästflickealster. Gudstjänsten är också välkomnandet av församlingens konfirmander.

Inga kommentarer: