2008-09-08

G-U2-D

Det finns djup i Herrens godhet, och dess gränser ingen ser.
She moves in mysterious ways.

Jag förstår inte allt.
Men jag vet att mycket, det mesta, är av Gud.
Och där finner jag vila.

Guds vägar är mystiska, i sanning, och gränserna vet ingen om. Inte jag, inte du. Vi vet inte ens om det finns några. Och i den osäkerheten kan jag dras in i centrum, in i Guds bultande hjärta, och där finner jag ro. Där finner jag vila.

It's all right, it's all right, all right.
She moves in mysterious ways.
It's all right, it's all right, all right.
She moves in mysterious ways.
Love.
It's all right, it's all right, all right.
Lift my days, light up my nights.
Love.