2007-09-03

ny predikan

En ny predikan ligger på prästflickealster. Den här gången har jag markerat hur texten ändrade sig när predikan hölls, kanske intressant att se.

Inga kommentarer: