2007-09-22

ohelig allians?

Snokade runt lite bland grupperna på Facebook, och skojiga resultat kan ju uppnås om man tittar på "related groups". Bland annat tyckte Facebook att Ja till livet var besläktigat med Bevara monarkin... Kanske inte så underligt, ändå.

1 kommentar:

Jocke sa...

Nåja. Om man lystrar till Thomas Hobbes visdomsord så är det exakt samma sak. Det handlar om att ge upp sin frihet för den trygghet en stat skänker, och den sköts bäst av en folkvald kung. Frågar du dessutom Aristotle ansåg han att en monarki där en kung var som en far till alla var att föredra.
Inte helt olik vår uppfattning om Gud, faktiskt!
Tänk! Man lär sig faktist saker på Universitetet!