2008-12-27

beskt

En kort och besk liten predikan ligger nu uppe på prästflickealster.

Inga kommentarer: