2007-04-01

palmsöndag

Vägen till korset. Glädjens dag, med de mörka skuggorna. Ny predikan på prästflickealster.

Gudstjänsten blev härlig. Jag och musikern hade jobbat en del med gudstjänstens känsla, och tänkte oss en rörelse från ljus till mörker, från jubel till Via Dolorosa. Och det blev riktigt bra!

Inga kommentarer: