2007-07-05

närkontakt

När vi närmade oss lodjurens hägn, såg vi att ett antal fåglar desperat försökte ta sig ut "observationsburen". En av dem, en råka eller liknande, studsade om och om igen mot glaset. Maken störtade dit för att försöka hjälpa pippin innan den bröt nacken. Från andra hållet, på andra sidan glaset, kom det unga lodjuret också störtande, med mindre välvilliga avsikter.

Fågeln hittade snabbt ut, och lodjuret, som ett kort ögonblick trott sig ha blivit bjuden på ett mellanmål, eller åtminstone lite förströelse, fann sig plötsligt öga mot öga med en liten familj människor. Endast glaset skiljde oss åt. Den stora katten tittade ganska intresserat på dottern, som lade handen mot glaset. Så nära. De såg på varandra en liten stund, sedan vände katten och gick iväg. Lojt, den korta svansen sprittande i efterdyningarna av lek- och jaktlust.

Inga kommentarer: